Schade melden? Bel 0900 - 20 40 444

Wijkschouw Woningstichting Rochdale Amsterdam

Wij zijn doorlopend bezig om de wensen en behoeften van aangesloten woningcorporaties in kaart te brengen en verbeteringen door te voeren. Zo was Midglas op bezoek in Diemen, om samen met Woningstichting Rochdale Amsterdam een wijkschouw uit te voeren. Hierbij hebben zij drie complexen bezocht met de meest gemelde schades in 2020 en 2021.

Bevindingen hierbij waren o.a. dat ruitbruik het vaakst wordt veroorzaakt door vandalisme. Een voorbeeld van een preventieve maatregel, die de woningstichting hiervoor heeft getroffen is het plaatsen van mosquitokasten in de noodtrappenhuizen waar regelmatig hangjeugd te vinden is. Dit zijn kasten met daarin een bewegingsmelder en een apparaat dat een hoog vervelend geluid produceert. Verder kwam naar voren dat t.a.v. gemeenschappelijk glas de meeste schademeldingen worden gedaan.

Woningstichting Rochdale Amsterdam vindt het belangrijk om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en is hier dagelijks mee bezig. Midglas kijkt samen met Woningstichting Rochdale Amsterdam naar mogelijkheden om het aantal schades bij wooncomplexen in de toekomst te beperken.

Jurgen Quaars (Midglas): ‘We denken meer als dienstverlener dan als verzekeraar’

Jurgen Quaars (Midglas): ‘We denken meer als dienstverlener dan als verzekeraar’

17/06

Lees verder
Wijkschouw Woningstichting Rochdale Amsterdam

Wijkschouw Woningstichting Rochdale Amsterdam

02/06

Lees verder
Preventieve maatregelen om stormschade te voorkomen

Preventieve maatregelen om stormschade te voorkomen

07/04

Lees verder
Meer nieuwsberichten