Schade melden? Bel 0900 - 20 40 444

Veelgestelde vragen

Algemene zaken

Ja dat kan, je dient ons hiervoor een machtigingsformulier toe te sturen. Je kunt deze via het contactformulier bij ons opvragen.

Ja dat kan, je kunt dit via het contactformulier bij ons aanvragen. Let op, wij hanteren hiervoor wel een minimum termijn premie van €10,-.

Midglas werkt samen met een groot netwerk van enkel professionele assurantiemakelaars en assurantietussenpersonen. Wil je ook een passende glasverzekering? Informeer bij jouw tussenpersoon naar de Midglas glasverzekeringsproducten of ons maatwerk.

Je kunt de schade melden bij onze schadeafdeling De Glaslijn. Deze is 24/7 via 0900 - 20 40 444 bereikbaar.

Je dient de opzegging schriftelijk aan ons door te geven, dit kan ook via het contactformulier.

Je kunt wijzigingen via het contactformulier aan ons doorgeven. Uiteraard kan dit ook via je tussenpersoon.

Je kunt wijzigingen via het contactformulier aan ons doorgeven. Uiteraard kan dit ook via je tussenpersoon.

De tussenpersoon kan jouw verzekering tot uiterlijk twee maanden voor het einde van iedere contractperiode opzeggen. Dit wordt schriftelijk of per e-mail gedaan.

Standaard polissen hebben conform de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars een contractduur van 12 maanden en worden met dezelfde termijn verlengd.

Je betaalt 21% assurantiebelasting over de bruto premie.

Een glasverzekering is niet verplicht.

Op het polisblad staat vermeld wat er is verzekerd.

Wij mogen jaarlijks de te betalen premie aanpassen aan de prijsontwikkelingen. Dit noemen wij indexeren.