Veelgestelde vragen

Algemene zaken

Midglas werkt samen met een groot netwerk van enkel professionele assurantiemakelaars en assurantietussenpersonen. Wil je ook een passende glasverzekering? Informeer bij jouw tussenpersoon naar de Midglas glasverzekeringsproducten of ons maatwerk.

Op het polisblad staat vermeld wat er is verzekerd.

Standaard polissen hebben conform de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars een contractduur van 12 maanden en worden met dezelfde termijn verlengd.

Een glasverzekering is niet verplicht.

Je kunt je schade online melden op www.midglas.nl/contact/schade-melden. Dit kost je slechts enkele minuten. Je kunt ook bellen met onze schadeafdeling Clarixy. Zij zijn 24/7 bereikbaar via 0800 - 0 207 207.

Ja dat kan, je dient ons hiervoor een machtigingsformulier toe te sturen. Je kunt deze via het contactformulier bij ons opvragen.

Ja dat kan, je kunt dit via het contactformulier bij ons aanvragen. Let op, wij hanteren hiervoor wel een minimum termijn premie van €10,-.

Je betaalt 21% assurantiebelasting over de bruto premie.

Als wij de eerste nota hebben verzonden, heb je 30 dagen om de nota te betalen. Na deze 30 dagen checken wij of wij de premie hebben ontvangen. Is dit niet het geval? Dan sturen wij een betalingsherinnering met een betalingstermijn van 15 dagen. Hierin zullen wij je erop wijzen dat het uitblijven van een betaling kan leiden tot opschorting van de verzekering en dat de betalingsverplichting zal blijven. Na 45 dagen checken we nogmaals of wij inmiddels de premie hebben ontvangen. Is dit niet het geval? Dan sturen wij een aanmaning met een betalingstermijn van 15 dagen. Hierin zullen wij je erop wijzen dat, na deze termijn, de dekking is opgeschort en er geen dekking meer is. Na 60 dagen checken wij nogmaals of wij inmiddels de premie hebben ontvangen. Is dit niet het geval? Dan wordt het dossier overgegeven aan het incassobureau.

Wij mogen jaarlijks de te betalen premie aanpassen aan de prijsontwikkelingen. Dit noemen wij indexeren.

Je kunt wijzigingen via het contactformulier aan ons doorgeven. Uiteraard kan dit ook via je tussenpersoon.

Je kunt wijzigingen via het contactformulier aan ons doorgeven. Uiteraard kan dit ook via je tussenpersoon.

Je dient de opzegging schriftelijk aan ons door te geven, dit kan ook via het contactformulier.

De tussenpersoon kan jouw verzekering tot uiterlijk twee maanden voor het einde van iedere contractperiode opzeggen. Dit wordt schriftelijk of per e-mail gedaan.