Gevolmachtigde assurantiebedrijven

Midglas werkt samen met kwalitatief hoogstaande volmachtkantoren op, onder andere, het gebied van glasverzekeringen. De gevolmachtigd agenten hebben van ons de bevoegdheid gekregen om binnen vooraf afgesproken kaders als verzekeraar op te treden. In alle gevallen blijft Midglas de risicodrager. Onderstaand vind je de lijst met onze gevolmachtigde assurantiebedrijven.