Vacature Voorzitter Raad van Commissarissen

Vacature Voorzitter Raad van Commissarissen Midglas

Voor Midglas, glasverzekeraar, zijn wij op zoek naar een voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Wij nodigen iedereen die zich aangesproken voelt of herkent in het profiel te reageren.

 

Profiel

De voorzitter beschikt over aantoonbare toezichthoudende ervaring als voorzitter, heeft ervaring met (her)verzekeren is bekend met de corporate governance code. Is in staat om de diverse belangen zorgvuldig af te wegen en te komen tot gedragen beslissingen. De voorzitter is een teamplayer en een klankbord voor het bestuur van Midglas.

 

Over Midglas

Midglas glasverzekeraar (Midglas) is al meer dan 100 jaar actief in het verzekeren (in natura) en herstellen van glasschades aan woonhuizen en bedrijfspanden. Midglas is een full service-organisatie, waar de focus ligt op het verzekeren van direct herstel van de geleden glasschade, zonder rompslomp voor de klant.


Midglas is een financiële dienstverlener waardoor zij valt onder de Wet Financieel Toezicht (WfT) en valt daardoor onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB). 
Midglas is een MKB-onderneming en heeft een tweehoofdige directie, bestaande uit een algemeen directeur en een financieel directeur.
Midglas heeft al  ruim 20 jaar het schademeldproces uitbesteed aan De Glaslijn. 

 

Ter verwezenlijking van haar doelen gaat Midglas, na goedkeuring van een lopende aanvraag bij DNB, een strategische samenwerking aan met De Goudse Verzekeringen (de Goudse). 
Met de beoogde samenwerking ontstaan mogelijkheden om synergievoordelen te creëren. 

 

Midglas streeft naar het doorlopend verbeteren van de klanttevredenheid, het adequaat beheersen van de risico’s, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het verbeteren van de efficiency binnen de organisatie ten behoeve van de realisatie van een financieel sterke onderneming met een onderscheidende positie.

 

Midglas is een niche speler en opereert in een dynamische competitieve markt waarin fusies en overnames, nieuw kapitaal, technologische ontwikkelingen eisen dat duidelijke keuzes gemaakt worden.

 

Midglas is intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van haar processen en diensten. Zij bereidt zich voor op de ophanden zijnde wet- en regelgeving.

 

Profielschets van de Raad van Commissarissen

 

Samenstelling en werkwijze

De RvC bestaat uit 3 personen. De RvC vervult de rol van werkgever, toezichthouder op beleid en uitvoering en de klankbordrol voor het bestuur van Midglas. De RvC handelt volgens de corporate governance code vanuit het principe pas toe of leg uit, en besteedt ook tijd aan de relatie met het BvM en de organisatie in een informele setting.

 

De RvC wordt samengesteld uit leden met uiteenlopende professionele achtergronden, die een breed spectrum aan ervaring en expertise combineren met een integere reputatie. De leden zijn zowel in kennis en kunde als in persoonlijkheid complementair aan elkaar. 
De RvC is professioneel, onderling heerst er een informele maar ook zakelijke werksfeer en de RvC is in staat onafhankelijk en kritisch te opereren.
De RvC heeft een audit&risico commissie (A&RC) en een remuneratiecommissie en komt 6 keer per jaar bij elkaar.

 

Kennis en kunde

Alle leden hebben ervaring in toezichthoudende functies met een grote mate van verantwoordelijkheid en hebben bewezen weloverwogen zakelijke beslissingen te kunnen nemen. De RvC beschikt als geheel over kennis en ervaring met de hieronder genoemde gebieden.

 

 1. Strategie en organisatie
 2. (Her) verzekeringsbranche en ontwikkelingen in de markt
 3. Financiën
 4. Compliance
 5. Risicomanagement, Solvency II, en interne controlesystemen
 6. Governance
 7. Ondernemerschap
 8. ICT en innovatie
 9. Duurzaam ondernemen

 

De leden zijn professioneel in hun handelen, hebben oog voor het teambelang en affiniteit met verzekeren. De leden zijn in staat om de hoofdlijnen van bijzaken te onderscheiden. Ze kunnen zowel op strategisch als tactisch niveau meedenken. Ze zijn een waardevolle sparringpartner voor het bestuur. Daarnaast zijn de leden transparant, collegiaal, maatschappelijk betrokken, kritisch, benaderbaar, betrouwbaar en integer. Ze hebben een academisch denk- en werkniveau en voelen zich prettig in een relatief kleine organisatie en weten de juiste balans te vinden tussen ‘toezicht houden’ en meedenken.

 

De voorzitter

 • beschikt over aantoonbare toezichthoudende ervaring als voorzitter
 • heeft ervaring met (her)verzekeren
 • heeft kennis van en ervaring met corporate governance
 • is in staat om de belangen van de diverse belangenhouders zorgvuldig af te wegen en te komen tot gedragen beslissingen met de nodige daadkracht
 • is een teamplayer
 • is een klankbord voor het bestuur van Midglas

 

RvC lid Verzekeren

 • heeft ervaring met (her)verzekeren, dan wel met financiële dienstverlening
 • heeft zicht op ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt
 • heeft kennis van dan wel affiniteit met ICT en innovatie
 • heeft ervaring met ontwikkeling strategie en organisatie
 • heeft kennis van dan wel ervaring met marketing en communicatie in de verzekeringsmarkt

 

RvC lid Financiën

 • heeft een relevante financiële achtergrond bij voorkeur RA/RC
 • heeft kennis en ervaring met financiële dienstverlening en duurzaam ondernemen
 • heeft praktijkervaring als ondernemer
 • heeft ervaring op Solvency II, risk en compliance
 • heeft kennis van en ervaring met corporate governance

 

Ben je enthousiast geworden?

Je kunt je cv en motivatiebrief voor 12 juli 2023 sturen naar email rvc@midglas.nl.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Koosje de Koeijer, lid RvC remuneratie commissie, via 06-54368120.
De selectiegesprekken vinden online plaats op 13 en 14 juli.
Toetsing door De Nederlandse Bank is verplicht onderdeel van de procedure.

 

Voor uitgebreide informatie

Kijk naar de Solvency and Financial Condition Report 2022

Vacature
Vacature Voorzitter Raad van Commissarissen

Vacature Voorzitter Raad van Commissarissen

22/06

Vacature
Lees verder
Betrokken Ondernemers Breda

Betrokken Ondernemers Breda

04/05

Lees verder

De Goudse neemt belang in Midglas glasverzekeraar en De Glaslijn

06/04

Persbericht

Lees verder
Meer nieuwsberichten