Lid voor de Raad van Commissarissen Midglas NV

Vacature gesloten

Midglas NV is een verzekeraar, maar verzekert niet alles, zoals vele verzekeraars, maar “alleen” glas. Maar daar is Midglas dan ook de grootste en de beste in. Betrouwbaarheid staat bij Midglas voorop.

We zijn op zoek naar een: Lid voor de Raad van Commissarissen Midglas NV

Inmiddels bestaat Midglas bijna 110 jaar en durft de positie als specialist te claimen. Bij Midglas weten ze alles van glas. Midglas is een full-serviceorganisatie hetgeen betekent dat we alle rompslomp van aanmelding tot en met afhandeling onder een dak hebben en voor onze klanten oplossen. Via de ‘inhouse partner’ De Glaslijn, wordt een 24/7 landelijk opererend netwerk van glasherstellers, professioneel directherstel aangeboden. Deze combinatie is uniek in de markt. Midglas verankert zich steeds dieper in bestaande markten en verbreedt de scope richting nieuwe mogelijkheden. Midglas is een leidende speler in de markt van glas branche. Door de ontwikkeling die Midglas heeft doorgemaakt is haar toegevoegde waarde niet onopgemerkt gebleven.

 

Midglas heeft een Raad van Commissarissen (RvC) die toezicht houdt op de gang van zaken en ontwikkelingen bij Midglas. In verband met het vertrek van een van de leden van de drie koppige RvC is er per 1 juli aanstaande, ruimte voor een nieuw lid van de RvC.

De RvC is samengesteld uit leden met uiteenlopende professionele achtergronden, die als collectief een breed spectrum aan ervaring en expertise in besturen, toezicht en de financiële dienstverlening combineren met een integere reputatie. De samenstelling van de RvC is dusdanig complementair zodat de commissarissen elkaar optimaal kunnen aanvullen in sterke en minder sterke eigenschappen.

De RvC is professioneel en onderling heerst er een informele, maar ook zakelijke werksfeer. Daarnaast heerst er een goede onderlinge vertrouwensrelatie tussen de commissarissen. Dit zorgt er mede voor dat de RvC als één team kan optreden en dat alle leden zowel tot elkaar alsmede tot welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Algemeen Directeur van Midglas is gepokt en gemazeld in de verzekeringswereld en nadat hij in 2016 als plaatsvervanger is binnengetreden heeft hij per 2018 de huidige functie overgenomen. De Financieel Directeur is een routinier in de financiële wereld, is per medio 2017 begonnen en vormt met de Algemeen Directeur het Bestuur van Midglas (BvM). De verstandhouding tussen RvC en BvM is goed en professioneel, waarbij een open dialoog de praktijk is.

De RvC beschikt als geheel over adequate kennis van en ervaring met de volgende gebieden: Strategie en organisatie, Financiën, Compliance, Risicomanagement, Solvency II en interne controlesystemen. De RvC leden hebben oog voor het teambelang en affiniteit met verzekeringen en zijn in staat om de hoofdlijnen van bijzaken te onderscheiden.

Gezien de beperkte omvang van Midglas en de geringe omvang van de RvC, vervullen de RvC leden eveneens de rol van Audit en Risico Commissie. De leden van de Audit & Risico Commissie beschikken als collectief over gedegen kennis van en ervaring met de toepassing en implementatie van risicomanagement (waaronder Three Lines of Defence en Risk Appetite) en de financieel-technische aspecten van risicobeheer. De leden van de Audit & Risico Commissie begrijpen hoe interne risicobeheersing- en controlesystemen geïmplementeerd worden en zijn in staat om hier adequaat toezicht op te houden. Daarnaast beschikken de leden over adequate kennis met betrekking tot Solvency II (onder andere de ORSA rapportage interpreteren en het interpreteren van de MCR en de SCR). De leden van de Audit & Risico Commissie begrijpen tevens de inrichting van de sleutelfuncties en zijn op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan uitbesteding van de sleutelfuncties.

Midglas zoekt een RvC kandidaat die gewend is om op tactisch en strategisch niveau te denken, iemand die kan sparren met het Bestuur en de overige leden van de RvC. Maar ook een persoon die begrijpt wat toezicht houden inhoudt en daar bij voorkeur al ervaring in heeft. De ideale kandidaat voor de vrijgekomen functie heeft een academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur een universitaire financiële achtergrond, bijvoorbeeld registeraccount of een vergelijkbare achtergrond zoals RC, RE, RO, MBA, BE en aantoonbare kennis van en ervaring met financiële dienstverlening en financiële instrumenten. Ervaring in de financiële of verzekeringswereld is een pré. Kennis van Solvency II dan wel de bereidheid daarin een cursus te volgen is een ‘must’. De geschikte kandidaat voelt zich verder prettig in de rol van toezichthouder in een relatief kleine organisatie, maar weet wel de juiste balans te vinden tussen ‘toezicht houden’ en ‘meedenken’. Leden van de RvC ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

De uiteindelijke kandidaat/kandidate zal op zijn/haar geschiktheid worden getoetst door de toezichthouder verzekeraars van de Nederlandsche Bank, alvorens definitief lid te kunnen worden van de RvC.

 

Deze vacature is inmiddels ingevuld.

Vacature Voorzitter Raad van Commissarissen

Vacature Voorzitter Raad van Commissarissen

22/06

Vacature
Lees verder
Betrokken Ondernemers Breda

Betrokken Ondernemers Breda

04/05

Lees verder

De Goudse neemt belang in Midglas glasverzekeraar en De Glaslijn

06/04

Persbericht

Lees verder
Meer nieuwsberichten